Pod Pretekstem

Bezpieczeństwo w klubach – kto o nie dba, o czym należy pamiętać wybierając się do rozrywkowych miejsc?

Imprezy rządzą się swoimi prawami. Ludzie wybierają kluby, aby się zresetować, zrelaksować i po prostu zabawić. Zwykle większość z nas nie zwraca uwagi na bezpieczeństwo, jakie te miejsca zapewniają, ale na poziom rozrywki, jaki oferują.

Z jednej strony, o bezpieczeństwo w klubie muszą zadbać jego właściciela. Z drugiej jednak strony, wszystkie osoby wybierające się do rozrywkowych miejsc powinny stosować pewne środki ostrożności. W końcu nigdy nie wiadomo, kogo spotykamy na swojej drodze.

Bezpieczeństwo w klubie

Jak kluby naginają zasady bezpieczeństwa?

Nie wszystkie działające w branży rozrywkowej kluby przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Niektóre miejsca stawiają przede wszystkim na zysk, dlatego na przykład wpuszczają do lokalu znacznie więcej ludzi niż może się tam pomieścić. Warto podkreślić, że w przypadku jakiegokolwiek wypadku, ewakuacja ze względu na wszechogarniający ścisk staje się mocno utrudniona.

Kluby bardzo często nie mają również wytyczonych odpowiednich wyjść i dróg ewakuujących. Nie dbają również o to, jacy ludzie bawią się na ich imprezach. Selekcja w wielu miejscach jest bardzo pobieżna. Albo wpuszczani są wszyscy, albo zwraca się uwagę tylko na wygląd, a nie wiek uczestników imprezy. To sprawia, że niejednokrotnie do klubu przedostają się małoletnie osoby, których w takich miejscach zupełnie nie powinno być. Jest to powszechna praktyka, która jednak nie powinna być akceptowana.

Zasady bezpieczeństwa w klubach

Trzeba mieć świadomość tego, że każda impreza w klubie jest eventem o charakterze masowym. Jeżeli organizator nie zadba o odpowiedni poziom bezpieczeństwa, grożą mu bardzo poważne sankcje prawne.

droga ewakuacyjna

Podstawą jest, aby teren klubu był we właściwy sposób zabezpieczony i posiadał system wyjść ewakuacyjnych. Właściciele muszą zadbać o odpowiednie zaplecze sanitarno-higieniczne, sprzęt ratowniczy i gaśnice w widocznych miejscach, a także wytyczenie dróg ewakuacyjnych, w razie jakichkolwiek problemów. Właściciele klubu muszą być przygotowani i przeszkoleni na wypadek ewakuacji, pożaru czy innego zdarzenia losowego. Imprezy w klubie powinny być monitorowane ze względów bezpieczeństwa.

Samodzielnie zadbaj o swoje bezpieczeństwo w klubie

Jak się mówi, pilnuj się sam, a wyjdziesz na tym najlepiej. W wielu przypadkach bezpieczeństwo podczas wizyty w klubie zależy od samych uczestników imprezy. Stosując się do kilku prostych zasad, można świetnie się bawić, jednocześnie nie powodując zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa:

  • zawsze informuj przynajmniej jedną osobę do jakiego miejsca się wybierasz oraz jak długo zamierzasz tam przebywać,
  • po wejściu do klubu sprawdź, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne,
  • szklankę z napojem trzymaj blisko siebie. Nigdy nie zostawiaj całego drinka, gdy idziesz tańczyć. Istnieje wtedy ryzyko, że ktoś może dosypać ci tajemniczy proszek (pigułkę gwałtu) do szklanki,
  • nie zabieraj do klubu drogocennych rzeczy lub nie zostawiaj ich bez opieki (telefon, portfel, dokumenty trzymaj przy sobie),
  • jeżeli idziesz do klubu z grupą znajomych, trzymajcie się zawsze razem.